ติดตั้งพื้นพิมพ์ลายใช้ SUPERIOR

คัดสรรวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีคุณภาพและเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย

พื้นพิมพ์ลาย Stamp Crete

พื้นพิมพ์ลาย STAMP CRETE เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ลวดลายลงบนผิวหน้าคอนกรีต (concrete)
หรือปูนทราย (mortar) ที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เหมาะสม
โดยใช้ color hardener ช่วยให้เกิดสีสัน และเพิ่มความแกร่ง (hardness) ที่ผิวไปด้วยในตัว
และจะมีการเคลือบผิวด้วย Acrylic ช่วยป้องกัน UV. จากแสงอาทิตย์ ให้สีมีความคงทนไม่ซีดจาง

เกี่ยวกับ Superior

Superior Group เป็นกลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย จนประสบความสำเร็จ และได้ขยาย งานไปในหลายรูปแบบ โดยได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งเป็นรายแรกๆ ที่ริเริ่มการทำพื้นพิมพ์ลาย ในประเทศไทย โดยคัดสรรวัตถุดิบ จากต่างประเทศที่มีคุณภาพและเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย เพื่อนำเสนอ พื้นพิมพ์ลาย เข้าสู่ตลาดงานก่อสร้าง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลังจากนั้น บริษัท ก็ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงวัตถุดิบมาโดยตลอดจนทำให้พื้นพิมพ์ลาย มีความคงทนและเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้

การติดตั้งพื้นพิมพ์ลาย Stamp Crete

1.เทคอนกรีต หรือปูนทราย ตามวิธีมาตรฐานทั่วไป

2.ใส่สีเพิ่มความแข็งแกร่ง ที่ผิวหน้า

1.เทคอนกรีต หรือปูนทราย ตามวิธีมาตรฐานทั่วไป

2.ใส่สีเพิ่มความแข็งแกร่ง ที่ผิวหน้า

3.ใส่สารสีเหลือบแล้วพิมพ์ลาย

4.ล้างสารสีเหลือบ ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน

5.เคลือบด้วยน้ำยาอะคริลิค

3.ใส่สารสีเหลือบแล้วพิมพ์ลาย

4.ล้างสารสีเหลือบ ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน

5.เคลือบด้วยน้ำยาอะคริลิค

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา