เกี่ยวกับ Superior

Superior Group เป็นกลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย จนประสบความสำเร็จ และได้ขยาย งานไปในหลายรูปแบบ โดยได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งเป็นรายแรกๆ
ที่ริเริ่มการทำพื้นพิมพ์ลาย ในประเทศไทย โดยคัดสรรวัตถุดิบ จากต่างประเทศที่มีคุณภาพและเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย เพื่อนำเสนอ พื้นพิมพ์ลาย
เข้าสู่ตลาดงานก่อสร้าง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลังจากนั้นบริษัท ก็ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงวัตถุดิบมาโดยตลอดจนทำให้พื้นพิมพ์ลายมีความคงทนและเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้