+ คอนกรีต (Concrete mixed Design)
     - คอนกรีตมีกำลังอัด (Compressive Strength) ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
     - กรณีใช้ ปูนทราย (Mortar) ต้องมีปริมณปูนซิเมนต์ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร
     - กรณีผสมเอง กำหนดสัดส่วน ปูน : ทราย :หิน เป็นสัดส่วน 1:2:4
     - อัตราส่วนผสมน้ำ ต่อ ปูนซิเมนต์ (water cement ratio) = 0.45-0.65
     - ค่าการยุบตัว (slump) ของคอนกรีต = 5-7 เซนติเมตร
     - ขนาดหินใหญ่สุด = 10 มิลลิเมตร
     - ไฟเบอร์เมช ใส่ปริมาณ 600 กรัม/ลูกบาศ์กเมตร
 
+ สีเพิ่มความแข็ง SC (SC Color Hardener)
     - ประกอบด้วยผงสี ชนิด Iron Oxide Pigment ได้มาตรฐาน ASTM C979-82
     - ทนต่อการสึกหรอ (Abrasion Resistance) ได้มาตรฐาน CP204 และ BS882 ของประเทศอังกฤษ
     - มีกำลังสูง มีสีคงที่ และละลายน้ำได้ดี
     - ทนต่อสารเคมีพวกอัลคาไลน์ และกรดอ่อนๆ ไม่ทำปฏิกิริยาภายใน
     - ไม่มีส่วนผสมที่ทำให้เกิด ปรากฏการ Effloresence
     - ปริมาณที่ใช้ ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 
+ สารเคลือบผิว SC (SC Clear Seal)
     - เป็นวัสดุประเภท Thermoplastic Acrylic Solution
     - ใส ไม่มีสี เป็นสารที่มีความหนืด
     - จุดวาบไฟ Flash Point ที่ 24c
     - สารทำละลายด้วยไซลีน
     - ค่าการไหลตัว 25,000-35,000 cP(sp4,6rpm ที่25c)
     - ความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ ดีเยี่ยม ไม่เหลือง
 
Copyright 2012 Superior Thai.
All Right Reserved.
บริษัท สุพีเรีย รีโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
122 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-953-9383-5
(นอกเวลา 098-949-4410) 
Fax : 02-953-8188