Superior Group เป็นกลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย จนประสบความสำเร็จ และได้ขยายงานไปในหลายรูปแบบ โดยได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งเป็นรายแรกๆ ที่ริเริ่มการทำพื้นพิมพ์ลาย ในประเทศไทย โดยคัดสรรวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีคุณภาพและเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย เพื่อนำเสนอพื้นพิมพ์ลาย  เข้าสู่ตลาดงานก่อสร้าง  ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  หลังจากนั้นบริษัท ก็ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงวัตถุดิบมาโดยตลอดจนทำให้พื้นพิมพ์ลายมีความคงทนและเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้  
 
Superior Group ได้เล็งเห็นข้อจำกัดบางประการของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายที่ไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบถ้วน บริษัท จึงได้เริ่มศึกษาและพัฒนาขบวนการผลิต แผ่นพิมพ์ลาย โดยยังคงรักษาภาพลักษณ์ของสินค้าให้เหมือนกับพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย แต่สามารถผลิตออกจำหน่ายในรูปแบบของแผ่นในนามของ สุพีเรีย พริ้นกรีต(Superior Printcrete)สำหรับงานพื้น และ สุพีเรีย เดคคอร์(Superior Deccor) สำหรับงานผนัง มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งได้เอง ทำให้เพิ่มความสะดวกและคล่องตัวและประหยัดค่าใช้จ่าย (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.printcretethai.com)
 
Superior Group ได้พัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด จนได้ออกผลิตภัณท์ สีเพื่อการตกแต่งเดคคอร์คัลเลอร์  เพื่อใช้ในการตกแต่งทั้งพื้นและผนัง โดยสีจะซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อคอนกรีตเมื่อใช้งาน ทำให้มีความคงทนไม่หลุดลอก และได้ความสวยงามแบบธรรมชาติ  ทำให้กลุ่มผู้ออกแบบ และสถาปนิก สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มจิตนาการ โดยปราศจากข้อจำกัดในการออกแบบที่มีอยู่เดิมในอดีต
 
Copyright 2012 Superior Thai.
All Right Reserved.
บริษัท สุพีเรีย รีโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
122 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-953-9383-5
(นอกเวลา 098-949-4410) 
Fax : 02-953-8188