พื้นพิมพ์ลาย STAMP CRETE เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ลวดลายลงบนผิวหน้าคอนกรีต (concrete) หรือปูนทราย (mortar) ที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เหมาะสม โดยใช้ color hardener ช่วยให้เกิดสีสัน และเพิ่มความแกร่ง (hardness) ที่ผิวไปด้วยในตัว และจะมีการเคลือบผิวด้วย Acrylic ช่วยป้องกัน UV. จากแสงอาทิตย์ ให้สีมีความคงทนไม่ซีดจาง
 
 
 
Copyright 2012 Superior Thai.
All Right Reserved.
บริษัท สุพีเรีย รีโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
122 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-953-9383-5
(นอกเวลา 098-949-4410) 
Fax : 02-953-8188